Yield Up 0-0-30 + 10MgO + 20,8S + TE

NĂNG SUẤT TỐI ĐA – CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

TRÁI LỚN HẾT CỠ – ĐẸP MÃ – TĂNG NHANH BRIX