Calamin Zinc Horticultural Grade

KHỬ CHUA – HẠ PHÈN – TẠO RỄ MỚI
TẾ BÀO VỮNG CHẮC – CHỐNG NỨT THỐI VẸO TRÁI