Globiz Co., Ltd

Globiz Co., Ltd là một công ty thương mại toàn cầu chuyên cung cấp nguyên liệu và hóa chất cho các sản phẩm Thực phẩm, Thức ăn, Phân bón cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Công ty được thành lập vào ngày 4 tháng 6 năm 2010 với tên Globiz để xây dựng một công ty thương mại mở rộng kinh doanh toàn cầu. Công ty có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản và có các đối tác toàn cầu từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Công ty có bốn lĩnh vực kinh doanh chính là Nguyên liệu Thực phẩm, Nguyên liệu Thức ăn, Phân bón và Hóa chất. Doanh thu bán hàng nhập khẩu, kinh doanh chính của công ty, tăng trưởng ổn định hàng năm. Doanh thu bán hàng xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực phân bón ở châu Á, cũng tăng đáng kể.

Sứ mệnh của công ty là cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho khách hàng với giá cả cạnh tranh. Công ty tự hào về khả năng hành động nhanh chóng và hiệu quả chi phí của mình, cũng như giải pháp phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.