Kỹ thuật trồng trọt

Quy trình cho Lúa

Trong phạm vi bài viết này, Newriver-Agro muốn chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm thực tế sử dụng các mặt hàng phân bón của Newriver-Vietnam.

Quy trình chăm sóc Lúa ( Lúa lai, Lúa giống, Lúa xuất khẩu )

Sử dụng phân bón gốc và thuốc BVTV theo cách thông thường nhưng tăng năng suất cây trồng bằng phân bón lá.

*Sử dụng phân bón lá: Để cung cấp kịp thời dinh dưỡng cho sự phát triển của cây lúa theo từng giai đoạn có thể sử dụng phân bón lá theo quy trình sau:

+ Giai đoạn 7-10 ngày sau gieo / cấy  phun Rootplex hoặc Califlower 8-52-17+TE hoặc River-P 6-28-12 +TE + Chelmicro DF  để kích thích bộ rễ lúa phát triển mạnh, đặc biệt có thể giúp Lúa chông chịu tốt với điều kiện bất lợi của thời tiết như: Lạnh / rét, sương muối, ngập úng, khô hạn.

+ Giai đoạn sau sạ/ cấy 15 – 20 ngày phun  Chelmicro DF + Newriver-30 để kích thích lúa đẻ nhánh nhanh (ở những vùng đất phèn, lúa bị ngộ độc hữu cơ có thể phun sớm hơn (7 ngày sau gieo) và phun định kỳ cách nhau 7 ngày/lần). Ở giai đoạn này phun Topstar Canxi giúp Lúa cứng cây, bản lá to và khỏe.

+ Giai đoạn 40 – 45 ngày sau sạ phun Newriver 16-7-30+TE + Borgrow để giúp lúa làm đòng tốt, đòng to mập.

+ Giai đoạn trước khi trổ 7 – 10 ngày (55 – 60 ngày tuổi)  phun Newriver 16-7-30+TE + Chelmicro DF để giúp lúa trổ nhanh và tập trung.

+ Khi lúa bắt đầu trổ thoát phun Newriver-Ka + Borgrow giúp tăng tỉ lệ hạt chắc/bông, giảm tỉ lệ bạc bụng.

+ Khi lúa ngậm sữa phun Newriver-Ka lần mỗi lần các nhau 7-10 ngày. Giúp hạt lúa sáng đẹp, tăng năng suất và chất lượng hạt gạo thành phẩm. Ngừng phun 10-15 ngày trước khi thu hoạch.

Chú ý: Nếu Lúa bị nhiệm bệnh đạo ôn, khô vằn và các loại bênh khác, với mỗi lần phun / xịt hãy kèm theo Chelmicro DF hoặc Borgrow. Đặc biệt trong giai đoạn Lúa bị bênh ở giai đoạn từ khi làm đòng đến khi trổ thoát thì phải phun kèm với Newriver-Ka với hàm lượng kali trắng cao sẽ giúp cây phòng bệnh tốt hơn.

( Quy trình trên đây mang tính tổng quát, dụa vào điều kiện thực tế để có cách phun/ xịt cho thích hợp, để đảm bảo mang lại hiểu quả cao nhất hãy thử ở quy mô nhỏ trước khi sử dụng đại trà, nhà sản xuất bảo đảm chất lượng hàng hóa khi được bảo quản đúng quy định, xem chi tiết sản phẩm trên bao bì )

Đối tác - Khách hàng