Kỹ thuật trồng trọt

Quy trình cho Vải, Nhãn

Sử dụng phân bón của Newriver-Agro như là một biện pháp tốt để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Quy trình chăm sóc Vải thiều, Nhãn

 

1.      Sử dụng phân bón gốc và thuốc BVTV theo sự khuyến cáo và xem trên nhãn sản phẩm.

2.      Sử dụng phân bón quá lá như là một biện pháp tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng nông sản. Đặc biệt sử dụng phân bón kết hợp đang mang lại hiểu quá bất ngờ trên Cây Vải, Nhãn.

-         Sau khi thu hoạch phun định kỳ 1 tháng 1 lần với Newriver-30 + Chelmicro DF, giúp cây Vải phục hôi nhanh sau thu hoạch để trở lại trạng thái sinh trưởng và phát triển tốt.

-         Đến khi vào giai đoạn Vải, Nhãn ra đợt lộc đông cuối cùng để chuẩn bị cho giai đoạn phân hóa mầm hoa. Ở giai đoạn này phun Newriver-Ka với  nồng độ gấp 5- 10 lần khuyến cáo trên bao bì, giúp la non và lộc non gia nhanh, cách nhau 7-10 ngày / lần.

-         Sau giai đoạn này Phun River-P 6-28-12+TE hoặc Califlower 8-52-17+TE + Chelmicro DF vơi hàm lượng Lân cao  + 6%  kẽm có trong Chelmicro DF giúp cây đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, phun kết hợp như trên cách nhau 7-10 ngày /lần.

-         Chuẩn bị cho giai đoạn tạo mầm hóa và ra hoa rộ phun Newriver 16-7-30 +TE + Borgrow, với công thức này giúp Vải ra hoa nhiều tăng khă năng chống rụng hoa và trái non, giai đoạn này lắp lại 1-2 lần cách nhau 7-10 ngày..

-         Sau khi đậu trái non để tăng tạo cho cuống dai hơn, chống lại rụng trái non và giúp trái phun Borgrow + Chelmicro lặp lại 1-2 lần cách nhau 7-10 ngày.

-         Trong giai đoan nuôi dưỡng trái phun Newriver-30 hoặc Newriver 16-7-30+TE + Topstar Canxi giúp trái lớn nhanh, cùi dày, chống nứt và thối trái, tăng năng suất.

-         Sau khi trái được ¾ trọng lượng khi thu hoạch phun Chelmicro + Newriver-Ka phun thường xuyên cách nhau 7-10 ngày và ngừng phun 3-5 ngày trước khi thu hoạch, giúp trái bóng, đẹp, mã sáng, xóa nám trái, mau chín.

( Quy trình trên đây mang tính tổng quát, dụa vào điều kiện thực tế để có cách phun/ xịt cho thích hợp, để đảm bảo mang lại hiểu quả cao nhất hãy thử ở quy mô nhỏ trước khi sử dụng đại trà, nhà sản xuất bảo đảm chất lượng hàng hóa khi được bảo quản đúng quy định, xem chi tiết sản phẩm trên bao bì )

Đối tác - Khách hàng