Kỹ thuật trồng trọt

Quy trình cho hoa, cẩy kiểng các loại

Những sản phẩm mà hoa, cây kiểng cần.

Quy trình cho hoa /bông, cây kiểng

( Hồng, cúc, phăng, lơ, cẩm chướng, lan, tulip, lay ơn, bon sai, ….)

Hoa cây kiểng có quy trình chăm sóc rất nghiêm ngặt, Newriver-Agro cho ra những công thức và cách thức chăm sóc phù hợp với cây trồng đại trà cũng như cây để trong nhà.

1.      Sử dụng River-P 6-28-12+TE hoặc Biorolex cho giai đoạn cây non cần kích thích bộ rễ phát triển, cây sinh trưởng và phát triển tốt, trong giai đoạn này cho thể kết hợp với Chelmicro DF để tăng khả năng chống vàng lá, xoăn lá, cây phát triển kém.

2.      Trước và trong giai đoạn sinh trường phát triển phun Newriver-30 + Chelmicro DF giúp cây đảy nhanh ra lá non, lộc, chồi, giúp búp, đọt to và khỏe.

3.      Phun Newriver 16-7-30 +TE hoặc Newriver-Ka + Borgrow vào giai đoạn kích thích ra bông /hoa, giúp hoa nợ rộ, đều, nhanh và tập trung. Borgrow rất cần thiết để chống rụng hoa.

-         River-P 6-28-12+TE cần thiết cho ra rễ, kích bật lộc, ủ mầm hoa.

-         Newriver 16-7-30+TE cần thiết cho kích ra hoa và tăng đậu trái.

-         Newriver-30 cần thiết cho ra lá nhanh, đẻ nhanh khỏe và hữu hiệu.

-         Chelmicro DF cần thiết cho ngăn ngừa và chữa trị các hiện tượng thiếu hụt vi lượng.

( Quy trình trên đây mang tính tổng quát, dụa vào điều kiện thực tế để có cách phun/ xịt cho thích hợp, để đảm bảo mang lại hiểu quả cao nhất hãy thử ở quy mô nhỏ trước khi sử dụng đại trà, nhà sản xuất bảo đảm chất lượng hàng hóa khi được bảo quản đúng quy định, xem chi tiết sản phẩm trên bao bì )

Đối tác - Khách hàng