Tin tức

Tiếp tục cho ra mặt các dòng phân hữu cơ sinh học nhâp khẩu.

GSX-03 là thương hiệu đẵ đăng ký bảo hộ và là nhãn hàng nổi tiếng của Nhật Bản. Được sản xuất và đóng bao từ Nhật Bản,
Đáp úng nhu cầu về phân hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp an toàn và thực hành sản xuất hữu cơ phục vụ đời sống nhân dân.
Newriver là đơn vi tiên phong hàng dầu tại Việt Nam về các dòng phân hữu cơ nhập khẩu.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu 1 số mẫu bao bì hiện đang phát triển tại thị trường Việt Nam.
Đối tác - Khách hàng